Regler

REGLER


HUB är ett test av din förmåga att klara dig själv. Du ska vara självförsörjande mellan stationerna, vilket innebär att du inte får ta emot hjälp som inte är allmänt tillgänglig. Däremot får du använda offentliga toaletter, vattenkranar, affärer, fik och annat som finns öppet längs vägen. Vi kommer att lista de viktigaste av dessa på vår googlekarta - men ger inga garantier för att allt är fullständigt korrekt och det kommer abslout inte att vara fullständigt. Otillbörlig hjälp utifrån eller nedskräpning bestraffas med diskvalifikation. Egen support är dock tillåten vid de officiella stationerna. 


Vi snitslar heller inte banan, du kommer att få karta med en detaljerad banbeskrivning, och du får även använda GPS, googlekarta och vad annat du finner lämpligt i termer av teknik. I det stora hela ska du röra dig mot söder och hålla havet till höger om dig. Vi håller koll på er på livespårningen, som även den går att använda som navigationshjälp. Springer du fel förväntas du ta närmaste möjliga väg tillbaka till banan igen. Alla felspring som kan betraktas som genvägar bestraffas med tidstillägg eller diskvalifiation.


Det finns ingen obligatorisk utrustning. Vi utgår ifrån att du i och med att du anmäler dig till HUB är en erfaren traillöpare som förstår att tänka på din egen säkerhet. Kom inte till oss och gnäll om du blir trött, frusen, väggar eller trampar snett och inte har rätt grejor med. 


Som alltid när du vistas i svensk natur gäller allemansrätten. Nyckelorden är 'inte störa - inte förstöra'. Du passerar igenom flertalet hagmarker med boskap, ta det försiktigt kring dessa och skräm inte upp flockar. Se alltid till att stänga grindar och bommar bakom dig, även om du vet att du har löpare bakom - annars kommer inte sista löpare att veta att det finns en grind att stänga. 


Det finns ett par vad och två regelrätta simpassager längs banan. Över Rågelund och förbi Löftaåns mynning (etapp 3) är vattnet normalt maximalt knädjupt. Suseån (etapp 5) simmas eller vadas i en vid båge på sandrevlarna i havet. Samma gäller Fylleån (etapp 6). Det är mindre än 20 meter och varken kallt eller strömt i augusti. Löpare som inte kan eller vill simma tillåts avvika från banan och springa uppströms till närmaste bro, vilket ger 7-9 km extra distans per vattenpassage.    

  

Manuell tidtagning i kombination med GPS-spårning tillämpas. Samtliga lopp springs kontinuerligt, dvs tid tas från start till mål - det görs inga gemensamma omstarter eller liknande vid etappmålen, men det är såklart tillåtet att stanna vid etappmålet och invänta starten av det enskilda etapploppet om man så önskar. GPS-enheten ska bäras under hela loppet. 


Något varmt mål mat serveras vid etappmålen, dessutom kaffe, te, buljong, vatten och sportdryck. Övrig påfyllning som önskas för dig som springer 100 km eller längre skickar du i din(a) dropbag(s). Detsamma gäller vid målgång. Drop bag/målpåse ska vara av rimlig storlek, maximalt mått 56x45x25 cm men gärna mindre. 


Reptider (gäller samtliga lopp):
Onsala, 72 km, fredag kl 12:00

Åsa, 112 km, fredag kl 24:00

Åskloster 163 km, lördag kl 12:00

Olofsbo, 222 km,  lördag kl 24:00

Tylösand, 274 km, söndag kl 12:00

Båstad, 324 km, målet bemannat till söndag kl 24:00.
Löpare av 200 miles som klarat cut-off i Tylösand kan även slutföra i obemannat mål fram till måndag kl 06:00